увеличи снимката | 1920-1930, София, архитектура, от въздуха, панорами, паркове

Дворецът Врана, прилежащият му парк и сгради, снимка от въздуха на височина 500 метра, 1929 г.