1800-1900, Русе, Руско-турска война (1877-1878), военни, опълченци

Христо Карагьозов, началник на охраната на руското консулство в Русчук, Русе 1878 г.

Имена: