1950-1960, София, архитектура, бит

Посетители в музея на "Революционното движение" на българската комунистическа партия, намирал се на бул. "Цар Освободител" срещу Италианското посолство, София, 50-те години на ХХ век