1930-1940, архитектура, магазини, неизвестни, търговия

Дрогерия "Ал. Симеонов" (?), неизвестно къде, 30-те години на ХХ век