1 май, 1960-1970, София, архитектура

София, Градската градина и Народният театър, украсен за 1-ви май, 60-те години на ХХ век