1960-1970, Каваците

Плажът на Каваците, 60-те години на ХХ век