1920-1930, етнография, животновъдство

Овчари от Софийско, 20-те години на ХХ век