1900-1910, София, архитектура, храмове

София, джамията Баня Баши, началото на ХХ век