1940-1950, Равнигор, без коментар, партизани, събития

Отрязаните глави на партизаните от отряд "Антон Иванов": Петър Вранчев (Боян), Атанас Кънев (Дончо) и Георги Чолаков (Асен), екзекутирани за убийството на селяни от село Равнигор (Родопите) и изложени пред дома на жертвите в селото, март 1944 г.

Имена: , ,