1920-1930, Варна, лица, руска емиграция, семейство, чужди военни

Семейството на бивш руски офицер от Бялата армия - емигрант, Варна, края на 20-те години на ХХ век