1930-1940, София, бит, етнография, пазари, търговия

Градски облечена жена пазарува чесън от селяни от софийските села, Женския пазар, София, 30-те години на ХХ век