1920-1930, българи в чужбина, забавни, неизвестни, събития

Надписана: Снимка за спомен с "известният американски артист Ченким и предводител на племето на зулусите, известен рибар", неизвестно къде в Африка, 20-те години на ХХ век