1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Из частите на 3/6 бригада: Пост и землянка на връх Пелистер, Баба планина, 1917 г., Южния фронт