1930-1940, авиация, военни

Летецът Васил Манолов и офицер от пехотата пред тренировъчен самолет, началото на 30-те години на ХХ век

Имена: