1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни

Руски офицери разквартирувани в български дом, вероятно село Брестовец (Русенско), 1878 г.