1960-1970, Варна, архитектура

Варна, средата на 60-те години на ХХ век