1910-1920, Дойран, Първа световна война (1914-1918), военни

Трофейни артилерийски амуниции, картечници и лафети, Дойран, ноември 1915 г.