1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Патрулиращ отред в делтата на река Дунав, пролетта на 1917 г.