1970-1980, Козлодуй, индустрия

Служители в командната зала на АЕЦ "Козлодуй", 70-те години на ХХ век