1970-1980, Козлодуй, индустрия

Командната зала на АЕЦ "Козлодуй", 1975 г.