1940-1950, София, от въздуха

София, въздушна снимка на района около: Съдебната палата, църквата "Света Неделя" и площада, Общинската палата (сега Министерство на земеделието), булевард "Витоша", булевард "Христо Ботев" и други, 1940 г.