1800-1900, София, личности, неизвестни, политика, правителство, събития

Началникът на Тайния кабинет на Княза Димитър Станчов (вдясно) и граф Робер дьо Бурбулон(?) се ръкуват в западния двор на Двореца в София, около 1890-94 г.

Имена: ,