1800-1900, лица, личности, правосъдие, професии, юристи

Портрет на Александър Малинов от края на XIX век, по време на службата му като държавен обвинител (прокурор)

Имена: