1920-1930, култура и изкуство, литература, лица, личности

Писателят Елин Пелин (1877-1949), снимка с автограф, вероятно края на 20-те години на ХХ век

Имена: