1930-1940, Божурище, авиация, въздухоплаване, транспорт

Пътническият терминал на летище Божурище, 30-те години на ХХ век