1930-1940, Ихтиман, образование, основно, учители

Ученици от I-ви Б клас със своята учителка, Ихтиман, 30-те години на ХХ век