1930-1940, Шумен, въздухоплаване, транспорт

Аероплан на гражданските авиолинии на аеродрума край Шумен, 30-те години на ХХ век