1910-1920, Русе, гимназиално, образование

Ученички от Френския католически колеж в Русе, около 1912 г.