1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Южният фронт, 1917 г., надписана: "На обоз пред землянките зад височината "Гритенберг" (?), в този момент прелитат два неприятелски аероплана."