1940-1950, 24 май, София, национални, образование, основно, празници, събития, учители

Учител и учениците му от 4-то отделение преминават пред Народното събрание на деня на Българската писменост, София, 24 май, 40-те години на ХХ век