1920-1930, София, архитектура, от въздуха

София, снимка от въздуха, височина 800 метра. Дворецът, Народният театър, Градското казино, Офицерският клуб и т.н., 1928 г.