1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове

Две дами със своите кавалери се черпят с "Прошеково пиво", Борисовата градина, 30-те години на ХХ век