1930-1940, класика, култура и изкуство, лица, музика

Портрет на Саша Попов (1899-1976) - цигулар, диригент и основател на Софийска филхармония, 30-те години на XX век

Имена: