1800-1900, Албум Руско-Турска война, Добрич (Толбухин), етнография

Българи от град Хаджиоглу Пазарджик, днес Добрич, 1878 г.