1900-1910, София, гимназиално, образование

Млади момичета - гимназистки от София, началото на ХХ век