1900-1910, София, бит, мода

Малко момиче, облечено в бяла рокля, София, 1909 г.