1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Левуново, Първа световна война (1914-1918), военни

Офицери от Щаба на 2-ра армия разпитват пленен англичанин. Левуново, 1916 г.