1920-1930, София, автомобили, автотранспорт, архитектура, градски транспорт

София, ъгъла на ул. "Раковска" и "Царя" (бул. "Руски"), Военният клуб и градината пред него, края на 20-те години на ХХ век