1930-1940, София, архитектура, паркове, пътища

Цариградско шосе, София, 30-те години на ХХ век