1940-1950, автомобили, автотранспорт, политика, събития, транспорт

Представители на българската администрация на път за новите територии в Македония, 1942 г.