1910-1920, етнография

Български момичета, облечени в македонски народни носии, наречени "Миячка (Дебърско) и Бърсячка (?)", началото на ХХ век