1930-1940, бит, етнография

"Задявка", 30-те години на ХХ век