1800-1900, Зелениково (Хамзаларе), бит, образование, учители

Учители от Брезово на разходка до село Хамзаларе (Зелениково), Брезовско, 1892 г.