1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Ямбол, военни, медици

Мисия на английския Червен кръст, пристигнала в Ямбол на 29 октомври 1912 г.