1910-1920, етнография

Хоро на "Белодрешковци" - народна носия, характерна за района на град Кула, началото на ХХ век