1910-1920, Битоля, архитектура

Град Битоля, началото на ХХ век