1910-1920, Стара Планина, архитектура, паметници

Паметникът на падналите в Руско-турската война на връх Свети Никола, преди да бъде построен паметникът Шипка