1910-1920, архитектура, храмове

Зографският манастир в Атон, началото на ХХ век