1910-1920, Мързенци, Първа световна война (1914-1918), авиация, артилерия, военни

Противоаеропланни оръдия на височините край с. Мързенци, Гевгелийско