1910-1920, Първа световна война (1914-1918), артилерия, военни

Оръдие в бетонно укритие, Южния фронт, 1917 г.